Spotkanie III Regularne Spotkanie ze słowem Bożym – 19 maja 2013

Pismo_swieteCelem spotkania było pogłębienie świadomości znaczenia systematycznej lektury Pisma Świętego oraz doprowadzenie do podjęcia tego zobowiązania. 

Powiedzieliśmy sobie jak ważne jest codzienne czytanie Pisma Świętego. Czytanie Pisma Świętego jest wyrażeniem naszej zgody, naszym TAK dla natchnień Ducha Świętego. Duch Święty zaproszony naszym czytaniem przychodzi i oświeca nasz umysł, abyśmy mogli zrozumieć Słowo Boże i zastosować je w życiu codziennym. Domowy Kościół zaprasza nas do czytania Pisma Świętego w samotności i ciszy która otwiera nas na słuchanie Słowa Bożego,  ale też w Rodzinie, czy podczas spotkań Wspólnoty.


Jak studiować Pismo Święte?

Sześciostopniowa metoda studiowania Pisma Świętego (wg: Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin, Kraków 1996, s. 148)

  1. Wybierz fragment Pisma Świętego. 
  2. Analizuj ten urywek przez zadawanie pytań (kto, gdzie, kiedy, dla-kogo). Szukaj podobieństw, różnic, powtórzeń, słów kluczowych, poleceń, itd.
  3. Spytaj, jaka jest główna myśli tego fragmentu. Np. główna myśl Ef 6,10-20 to: Chrześcijanin winien być silny w Panu; Łk 4,1-13: Jezus pokonuje pokusę itd.
  4. Zadaj pytanie konsekwentnie pochodzące z myśli przewodniej: dlaczego, jak, co? Np.: Jak chrześcijanin może być silny w Panu? (Ef 6,10-20); Jak Jezus pokonał pokusę? (Łk 4, 1-13)
  5. Odpowiedz na pytanie postawione w związku ze studiowanym urywkiem. Np.: Jak chrześcijanin może być silny w Panu? (Ef 6,10-20) – Weźmie całą zbroję Bożą (w. 13-17)
  6. Zastosowanie: co ten urywek znaczy dla  mnie? Gdzie odkrywam swoją słabość, niedoskonałość, potrzebę? Co mam zrobić w tym kierunku.

 


Nasze postanowienia: 

Staramy się aby Pismo Święte stało się naszym codziennym pokarmem.

Nasze wspólne sposoby: 

Pomiędzy spotkaniami Kręgu Domowego Kościoła będziemy wszyscy czytać wspólny fragment Pisma Świętego. Fragment na aktualny miesiąc to Ewangelia Według Świętego Mateusza od 1 rozdziału do 14 włącznie. Na kolejnym spotkaniu w czerwcu, podczas I części spotkania postaramy się odnieść do przeczytanych fragmentów w kontekście tego co wniosły w nasze życie.


Na kolejne spotkanie: 

  • Celem spotkania będzie Codzienna Modlitwa Osobista (Namiot Spotkania). Spotkanie będzie miało na celu pogłębienie świadomości znaczenia modlitwy osobistej – Namiotu Spotkania, oraz doprowadzenie do wprowadzenia w życie tego zobowiązania.
  • fragment Pisma Świętego na kolejne spotkanie – Księga Wyjścia (Wj) 33, 7-12
  • czerwiec, 3 niedziela, wszystkie informacje będą wysłane e-mailem

 

Polecana lektura:

Anna Świderkówna

Roman Brandstaetter