Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej o dar macierzyństwa – od 1 do 9 października

15 Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej o dar macierzyństwa -> Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej PDF (184 downloads) Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej. DOC (25 downloads)

matkaBożaLoretańskaOd 1-9 października odmawiamy nowennę, a 10 października obchodzimy święto Matki Bożej Loretańskiej. Matka Boża Loretańska jest szczególną patronką małżeństw, które pragną mieć dziecko lub oczekują dziecka, jest patronką macierzyństwa. Ten czas jest więc szczególnym czasem, w którym możemy wypraszać tą wielką łaskę małżeństwom sakramentalnym.

Loreto jest to niewielkie miasteczko nad Adriatykiem, ukryte wśród łagodnych wzgórz włoskiego regionu Marche.

Loreto ma swoje kopie w innych krajach… Wszystko za sprawą Domku, o którym wiadomo, że był Domem Rodziców Matki Bożej, a potem – Świętej Rodziny.

Dwa tysiące lat temu dom mieszkalny w Palestynie to grota wykuta w skale, do której dobudowywano zewnętrzne ściany. Dom Świętej Rodziny powstał na tej samej zasadzie – zewnętrzne ściany „przyklejono” do zbyt ciasnej groty.

Według Tradycji Matka Boża mieszkała w Nazarecie. I to tam ma swój początek historia naszego zbawienia – Anioł Zwiastował Nazaretańskiej Dziewczynie, że zostanie Matką Syna Bożego… Jednak ten rodzinny dom Maryi,  niemy świadek misterium Wcielenia znajduje się dzisiaj we Włoszech. Dlaczego? Historia „Świętych Kamieni” jest niezwykła.

Dom Świętej Rodziny otaczany był opieką i szacunkiem od początków chrześcijaństwa. W IV wieku cesarzowa Helena pielgrzymując po Ziemi Świętej poleciła wznieść nad nim świątynię. Obudowany w ten sposób Domek przetrwał ponad tysiąc lat, chociaż zewnętrzną świątynię na przemian burzono i odbudowywano. W XIII wieku Muzułmanie ostatecznie świątynię zburzyli, ale Dom Matki Bożej zachował się. Od 1291 roku została sama grota, dziś stanowiąca integralną część Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie. Pozostałe ściany domu zniknęły, by po kilku latach pojawić się w Loreto.

W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty wskazujące na to, że dom został przetransportowany z Nazaretu drogą morską przez włoską rodzinę Angeli (stąd legenda, że to aniołowie przenieśli ów dom do Włoch). Początkowo wejście do domu przechowywano w Chorwacji, a następnie przetransportowano je do Loreto, gdzie złożono Dom w całość, a w miejsce brakującej ściany, którą tworzyła grota, wstawiono ołtarz..

Przeprowadzone badania potwierdzają autentyczność Domku. Jego ściany idealnie pasują do groty w Nazarecie. W ścianach odkryto krzyże z tkaniny używanej przez krzyżowców i monety z XIII wieku.

źródło: http://www.akdwp.pl/index.php/list-do-ciebie-mainmenu-9/22-mb-loretaska

15 Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej o dar macierzyństwa -> Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej PDF (184 downloads) Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej. DOC (25 downloads)

 

Nowenna do św. Stanisława Kostki – rozpoczynamy 9 września

11   Nowenna do św. Stanisława Kostki   Nowenna_do-sw.-Stanislawa-Kostki.pdf (26 downloads)   Nowenna_do-sw.-Stanislawa-Kostki.doc (21 downloads)

1809-kostka_18 września obchodzimy święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki Patrona Polski, 23 września św. Ojca Pio,  29 września obchodzimy święto Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, 2 października wspominamy naszego osobistego anioła, czyli Anioła Stróża, natomiast św. Siostry Faustyny 5 października. Tak więc wrzesień to szczególny miesiąc, w którym możemy prosić Świętych Patronów o wstawiennictwo za nami u Boga, wspominając Bożych Świętych aniołów i ludzi, którzy współpracują z Bogiem dla naszego zbawienia. Będąc blisko Boga w Niebie mogą być najlepszymi naszymi orędownikami. Bóg w swojej Mądrości zdecydował, że całe zastępy Świętych mogą nas wspierać tu na ziemi w drodze do świętości, jeśli tylko damy znak że chcemy tej pomocy. Wytrwanie przez 9 dni w nowennie przed świętem, może być takim naszym mocnym sygnałem SOS, że potrzebujemy i pragniemy opieki konkretnego świętego.

W wielu wspólnotach w tym roku szczególną intencją wstawienniczą jest modlitwa o pokój na świecie, który jest tak bardzo zagrożony. 

Poniżej nowenna do św. Stanisława Kostki. To Święty, który odznaczał się heroizmem wiary i miłości do Boga, bezgranicznego zaufania i tęsknoty za Bogiem, oraz męstwem. Św. Stanisław  Kostka jest patronem Polski i Młodzieży. Możemy prosić św. Stanisława o wstawiennictwo do Boga, aby wzmocnił nas w wierze i miłości do Boga, oraz jako Patrona Polski o pokój i pomyślność dla naszej Ojczyzny, oraz o wstawiennictwo w obronie świętości młodych ludzi, oby byli odporni na ataki zła we współczesnym świecie.

11   Nowenna do św. Stanisława Kostki   Nowenna_do-sw.-Stanislawa-Kostki.pdf (26 downloads)   Nowenna_do-sw.-Stanislawa-Kostki.doc (21 downloads)

Sierpień miesiącem modlitw do Boga Ojca


 

BogOjciecMiesiąc sierpień to miesiąc w którym szczególnie pamiętamy o Bogu Ojcu.

Jeśli modlimy się czy to na różańcu, czy w inny sposób, zawsze Centrum i Źródłem tej modlitwy jest Bóg Ojciec. To nasz ukochany Ojciec Bóg postanowił,  że Jego Syn Jezus Chrystus został za nas wydany na śmierć krzyżową. To wola naszego Ojca spełnia się na kartach Pisma Świętego i tym samym we wszystkich tajemnicach Różańca Świętego. Pierwszą modlitwą której nauczył nas Jezus jest modlitwa do Boga Ojca, czyli Ojcze Nasz… Gdy modlimy się koronką do Miłosierdzia Bożego to tak bliski nam jest Jezus i wezwanie Jezu ufam Tobie, ale koronka do Miłosierdzia Bożego to przecież wezwanie do Boga Ojca: Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci… i Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas… Często zapominamy, że całkowicie wszystko co znamy i o czym mówimy, pochodzi od Boga Ojca. Mimo to Bóg Ojciec wielu z nas wydaje się jakiś odległy, niedostępny, zbyt łatwo zapominamy że On jest i cały czas ogarnia nas swoim miłosierdziem, troską i sprawiedliwością. Zapominamy jak wiele Mu zawdzięczamy.

Może poniższy film pomoże nam w lepszym zrozumieniu jak bardzo powinniśmy dziękować i wielbić Boga Ojca. Być może bezpośrednim celem reżysera nie było ukazanie tego, co dla naszego zbawienia uczynił Bóg Ojciec, ale tak się stało.

Cały film, 32 minuty:

Poniżej 7-minutowe streszczenie:

Modlitwy do Boga Ojca na miesiąc sierpień:


Modlitwy_ku_Czci_Boga-Ojca.pdf (19 downloads)
Modlitwy_ku_Czci_Boga-Ojca.doc (15 downloads)

 

Łaskami słynący obraz Boga Ojca

BogOjciecW kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w Kielcach, znajduje się łaskami słynący obraz Boga Ojca.

Cudowną historię tego obrazu, przedstawił na piśmie w 1959 roku Anastazy Rogowski.

HISTORIA OBRAZU BOGA OJCA W DZIWNY SPOSÓB ODNALEZIONEGO W PAWOŁOCZY NA UKRAINIE

    Na wstępie zastrzegam, że wszystko co opisuję, nie jest żadnym wymysłem, a prawdziwym wydarzeniem. Nic tu nic dodaję, a piszę tylko to, co wielokrotnie od śp. Rodziców moich słyszałem. W roku 1860 rodzice moi zamieszkali w Pawołoczy na Ukrainie, w Kijowszczyźnie w powiecie Skwirskim, mieście znanym z napadów tatarskich i hajdamackich. Wkrótce śp. Ojciec mój miał dziwny sen: zjawił się jakiś starzec i natarczywie żądał od ojca, by wykupił go od Żyda.

Finish Reading: Łaskami słynący obraz Boga Ojca

Lipiec miesiącem modlitw do Najświętszej Krwi Chrystusa


 

krewLipiec jest miesiącem adoracji Najświętszej Krwi Chrystusa.

Niech nie będzie w lipcu dnia, w którym zapomnielibyśmy o tym, że Jezus przelał za nas Najdroższą Krew, w tym czasie nie zapominajmy o Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Krew Jezusa obmyła całą ludzkość z grzechów.

Każdy z nas jest powołany do tego, aby stanął pod Krzyżem Chrystusa i zbierał Najświętszą Krew wypływającą z Jego Najświętszych Ran.

Ofiarowanie Bogu Ojcu Najdroższej Krwi Chrystusa dokonuje się przede wszystkim podczas Eucharystii, ale też jeśli tylko świadomie przeżywamy nasze życie, może być ofiarowana poprzez nasze modlitwy, wyrzeczenia i cierpienia dnia codziennego. W ten sposób przeżywając nasza codzienność możemy współuczestniczyć w ofierze Chrystusa i jednocześnie ulżyć  cierpieniom Zbawiciela.

Jezus wielokrotnie mówił o znaczeniu Jego Najświętszej Krwi przelanej za nas. Znana jest praktyka modlitewna 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo. Za podstawę tej praktyki modlitewnej służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie. Jezus powiedział:

Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia.

Jezus przekazał następujące obietnice tym, którzy przez 12 lat będą odmawiać              7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

Poniżej do pobrania modlitwy do Najświętszej Krwi Pana Jezusa:


Modlitwy_do_Krwi_Chrystusa.pdf (23 downloads)


Modlitwy_do_Krwi_Chrystusa.doc (18 downloads)


Finish Reading: Lipiec miesiącem modlitw do Najświętszej Krwi Chrystusa

Droga krzyżowa za kapłanów i rodziny w pierwsze piątki miesiąca. To już 3-go października

Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ lipiec -> Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_lipiec_04.pdf (27 downloads) Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_lipiec_04.doc (25 downloads)

drogakrzyzowa[ujicountdown id="Czerwony" expire="2014/07/04 19:00" hide = "true" url = "http://www.trwamy.pl/drogakrzyzowa"]

Żyjemy w szczególnie trudnych czasach dla kapłanów i rodzin. Niezliczone ataki bardziej lub mniej oficjalne i medialne, szyderstwa, plucie i poniżanie, czy to nie jest jeszcze droga krzyżowa? Jednocześnie dostrzegamy, że kapłaństwo i tradycyjna katolicka rodzina to dwa ważne filary, na których budowana jest wspólnota Kościoła walczącego tu na Ziemi, którym wszyscy jesteśmy. Tradycyjne, kochające się rodziny, w których panuje zgoda i miłość to miejsca w których rozkwita wiara i powołanie przyszłych kapłanów, im więcej takich rodzin tym więcej świętych kapłanów. Jezus tak zdecydował, że to właśnie przez ręce kapłanów płyną łaski sakramentalne uświęcające rodziny i wszystkich wierzących. Tak więc kapłaństwo i rodziny katolickie to jest zamknięty krwioobieg Wspólnoty Kościoła, którym jesteśmy.

Pragniemy modlić się o świętość kapłanów, którzy pomogą we wzrastaniu dobrych, wiernych Bogu małżeństw i rodzin w naszych parafiach, ale też na całym świecie. Pragniemy, aby  rodziny prowadzone przez świętych kapłanów były w stanie przeciwstawić się nowym ideologiom, których celem jest zniszczenie wartości opartych na Bogu.

Od 3 stycznia 2014 roku i w kolejne pierwsze piątki miesiąca droga krzyżowa za kapłanów i rodziny będzie odbywać się w Kościele św. Jerzego w Zielonce k. W-wy,  po Eucharystii, która rozpoczyna się o godz. 18.00. 

Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ lipiec -> Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_lipiec_04.pdf (27 downloads) Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_lipiec_04.doc (25 downloads)
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ marzec -> Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_marzec_zaUkraine.pdf (17 downloads) Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_marzec_zaUkraine.doc (17 downloads)
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ luty -> Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_luty_choroby_cierpienia_m.pdf (17 downloads) Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_luty_choroby_cierpienia.doc (17 downloads)
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ styczeń -> droga_krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny_styczen.pdf (17 downloads) Droga_Krzyzowa_za_kaplanow_i_rodziny.doc (17 downloads)

Nowenna do Serca Pana Jezusa przed Świętem Bożego Ciała

Serce69 dni przed Świętem Bożego Ciała rozpoczęliśmy Nowennę ku czci Serca Pana Jezusa. Nowenna ta ma przygotować nas na To Święto, w którym w szczególny sposób Jezus ukazuje  nam, że jest obecny i żyje w Eucharystii i że jest ukryty w Hostii z miłości do nas. Znamy wiele cudów eucharystycznych, które zdarzyły się w dziejach Kościoła i trwają do dziś. W to Święto szczególnie możemy uprosić łaskę wiary w Chrystusa zamkniętego w Najświętszym Sakramencie, idąc w procesji dajemy świadectwo naszej wiary.

Święto zawdzięczamy błogosławionej Juliannie z Cornillon (1193-1258), opatce z Klasztoru Augustianek w Mont Cornillon koło Liége, która ujrzała jasną tarczę z widoczną ciemną plamą. Pod wpływem tego widzenia miejscowy biskup Robert zarządził świętowanie uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa dla diecezji Liége. Powiernik i spowiednik Julianny, archidiakon Liége, Jacques Pantaleon z Troyes, późniejszy papież Urban IV, bullą „Transiturus” w roku 1264 ustanowił to święto dla całego Kościoła.

Co istotne na papieską decyzję wpłynął także cud związany z Eucharystią we włoskiej miejscowości Bolsena, gdzie w 1263 roku hostia w rękach wątpiącego księdza zaczęła krwawić. Korporał (obrus pod kielich – red.), na który wówczas spadły krople krwi, przechowywany jest do dziś w katedrze w pobliskim Orvieto.


Nowenna_do_Serca_Pana_Jezusa.pdf (18 downloads)


Nowenna_do_Serca_Pana_Jezusa.doc (14 downloads)


Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego


 

duch-swiety[ujicountdown id="Czerwony" expire="2013/05/10 00:00" hide = "true"]

W dniu 30 maja rozpoczynamy Nowennę ku czci Ducha Świętego. Nowenna ta ma przygotować nas na Dzień Zesłania Ducha Świętego, który w roku 2014 przypada w niedzielę 8 czerwca.

Zesłanie Ducha Świętego było zapowiedziane przez Pana Jezusa, który powiedział:

Jeżeli miłujecie mnie, będziecie zachowywać moje przykazania; ja prosić będę Ojca, a on da wam innego Pocieszyciela, aby pozostał z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat otrzymać nie może, ponieważ go ani nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, bo pozostaje przy was i będzie w was. Pocieszyciel, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi – on o mnie świadczyć będzie. Teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie; dokąd idziesz? Ale ponieważ mówiłem wam o tych rzeczach smutek napełnił serca wasze. A jednak jest prawdą to, co wam mówię: lepiej dla was, żebym odszedł. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was; a jeżeli odejdę, przyślę go wam. Gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie; o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i więcej mnie nie ujrzycie: o sądzie, ponieważ książę tego świata jest już osądzony. Miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, lecz nie jesteście w stanie znieść tego. Ale gdy on przyjdzie, Duch prawdy, wprowadzi was do wszelkiej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, lecz mówić będzie to tylko, co słyszy i oznajmi wam rzeczy, które mają nastąpić. On uwielbi mnie, bo otrzyma z tego, co moje jest, aby wam to oznajmić. Wszystko, co Ojciec posiada, moje jest. Dlatego powiedziałem: otrzyma z tego, co jest moje, aby wam to oznajmić. (Ewangelia Jana).

Któż z nas, czytając ww. słowa Jezusa nie pragnie aby Pocieszyciel – Duch Prawdy przyszedł? Któż z nas nie pragnie daru mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej, pokuty, umartwienia, Boskiej miłości i wytrwania?

Jeśli nie pragniemy jeszcze całym sercem Darów Ducha Świętego, to znaczy że być może ich do końca nie rozumiemy, nie wiemy jak wielką łaską i szczęściem może napełnić i pragnie napełnić nas Duch Święty. Uczniowie Jezusa też z pewnością nie rozumieli, trwali jednak w modlitwie i oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego, bo ufali Jezusowi. Gdy otrzymali Ducha Świętego wszystko stało się jasne, tak oczywiste, zrozumiałe i piękne. Nowenna do Ducha Świętego może być wspaniałym, najskuteczniejszym przygotowaniem, które pomoże w otwarciu naszych serc, dusz i umysłu na otrzymanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. To otwarcie jest konieczne aby Duch Święty przyszedł, bo do zamkniętego  naczynia nie da się wlać nawet kropli łaski.


1. Istotne informacje:

  • 8 czerwca Święto Zesłania Ducha Świętego. W piątek 30 maja rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świętego. Poniżej nowenna w postaci plików do pobrania.

Nowenna_do_Ducha_Swietego. pdf (22 downloads)


Nowenna_do_Ducha_Swietego. doc (18 downloads)


 

Nabożeństwa majowe – historia

[codepeople-html5-media-player id=14]


majowka_maleMaj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Finish Reading: Nabożeństwa majowe – historia

Nabożeństwa majowe

cropped-maryja3.jpgMaj to miesiąc poświęcony Maryi. Rozpoczynamy nabożeństwa majowe, zapraszamy do trwania wspólnie z nami na nabożeństwach majowych. Na nabożeństwach majowych zbieramy się najczęściej wieczorem, w kościołach lub przy przydrożnych kapliczkach. Ten czas niech będzie napełniony radością i pokojem, niech spłynie na nas za przyczyną Maryi wiele łask. Poniżej znajdziecie niezbędne informacje, teraz zgromadzone na jednej stronie, tak aby łatwiej było je odnaleźć. W okresie maja będziemy od czasu do czasu przybliżać Wam historię miejsc oraz objawień Maryjnych, niech staną się one inspiracją do rozważań o Maryi naszej ukochanej Matce i Królowej.  Rozważając tajemnice związane z Maryją starajmy się Ją naśladować w postawie pokory i całkowitego zawierzenia Bogu.


1. Modlitwy majowe do pobrania:    Majowe. pdf (14 downloads)          Majowe. (13 downloads)