Lipiec miesiącem modlitw do Najświętszej Krwi Chrystusa

Data przygotowania przez


 

krewLipiec jest miesiącem adoracji Najświętszej Krwi Chrystusa.

Niech nie będzie w lipcu dnia, w którym zapomnielibyśmy o tym, że Jezus przelał za nas Najdroższą Krew, w tym czasie nie zapominajmy o Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Krew Jezusa obmyła całą ludzkość z grzechów.

Każdy z nas jest powołany do tego, aby stanął pod Krzyżem Chrystusa i zbierał Najświętszą Krew wypływającą z Jego Najświętszych Ran.

Ofiarowanie Bogu Ojcu Najdroższej Krwi Chrystusa dokonuje się przede wszystkim podczas Eucharystii, ale też jeśli tylko świadomie przeżywamy nasze życie, może być ofiarowana poprzez nasze modlitwy, wyrzeczenia i cierpienia dnia codziennego. W ten sposób przeżywając nasza codzienność możemy współuczestniczyć w ofierze Chrystusa i jednocześnie ulżyć  cierpieniom Zbawiciela.

Jezus wielokrotnie mówił o znaczeniu Jego Najświętszej Krwi przelanej za nas. Znana jest praktyka modlitewna 7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo. Za podstawę tej praktyki modlitewnej służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie. Jezus powiedział:

Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia.

Jezus przekazał następujące obietnice tym, którzy przez 12 lat będą odmawiać              7 Ojcze nasz i 7 Zdrowaś Maryjo:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

Poniżej do pobrania modlitwy do Najświętszej Krwi Pana Jezusa:


Modlitwy Do Krwi Chrystusa - PDF (302)


Modlitwy Do Krwi Chrystusa - DOC (Microsoft Word) (106)


Czytaj dalej

Droga krzyżowa za kapłanów i rodziny w pierwsze piątki miesiąca. To już 4-go lipca

Data przygotowania przez
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ lipiec -> Droga krzyżowa za kapłanów - lipiec PDF (47) Droga krzyżowa za kapłanów - lipiec DOC (38)

drogakrzyzowa

Żyjemy w szczególnie trudnych czasach dla kapłanów i rodzin. Niezliczone ataki bardziej lub mniej oficjalne i medialne, szyderstwa, plucie i poniżanie, czy to nie jest jeszcze droga krzyżowa? Jednocześnie dostrzegamy, że kapłaństwo i tradycyjna katolicka rodzina to dwa ważne filary, na których budowana jest wspólnota Kościoła walczącego tu na Ziemi, którym wszyscy jesteśmy. Tradycyjne, kochające się rodziny, w których panuje zgoda i miłość to miejsca w których rozkwita wiara i powołanie przyszłych kapłanów, im więcej takich rodzin tym więcej świętych kapłanów. Jezus tak zdecydował, że to właśnie przez ręce kapłanów płyną łaski sakramentalne uświęcające rodziny i wszystkich wierzących. Tak więc kapłaństwo i rodziny katolickie to jest zamknięty krwioobieg Wspólnoty Kościoła, którym jesteśmy.

Pragniemy modlić się o świętość kapłanów, którzy pomogą we wzrastaniu dobrych, wiernych Bogu małżeństw i rodzin w naszych parafiach, ale też na całym świecie. Pragniemy, aby  rodziny prowadzone przez świętych kapłanów były w stanie przeciwstawić się nowym ideologiom, których celem jest zniszczenie wartości opartych na Bogu.

Od 3 stycznia 2014 roku i w kolejne pierwsze piątki miesiąca droga krzyżowa za kapłanów i rodziny będzie odbywać się w Kościele św. Jerzego w Zielonce k. W-wy,  po Eucharystii, która rozpoczyna się o godz. 18.00. 

Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ lipiec -> Droga krzyżowa za kapłanów - lipiec PDF (47) Droga krzyżowa za kapłanów - lipiec DOC (38)
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ marzec -> Droga krzyżowa za kapłanów - marzec PDF (66) Droga krzyżowa za kapłanów - marzec DOC (53)
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ luty -> Droga krzyżowa za kapłanów - luty PDF (68) Droga krzyżowa za kapłanów - luty DOC (56)
Droga  krzyżowa za kapłanów i rodziny _ styczeń -> Droga krzyżowa za kapłanów i rodziny - PDF (127) Droga krzyżowa za kapłanów i rodziny - DOC (84)

Nowenna do Serca Pana Jezusa przed Świętem Bożego Ciała

Data przygotowania przez

Serce69 dni przed Świętem Bożego Ciała rozpoczęliśmy Nowennę ku czci Serca Pana Jezusa. Nowenna ta ma przygotować nas na To Święto, w którym w szczególny sposób Jezus ukazuje  nam, że jest obecny i żyje w Eucharystii i że jest ukryty w Hostii z miłości do nas. Znamy wiele cudów eucharystycznych, które zdarzyły się w dziejach Kościoła i trwają do dziś. W to Święto szczególnie możemy uprosić łaskę wiary w Chrystusa zamkniętego w Najświętszym Sakramencie, idąc w procesji dajemy świadectwo naszej wiary.

Święto zawdzięczamy błogosławionej Juliannie z Cornillon (1193-1258), opatce z Klasztoru Augustianek w Mont Cornillon koło Liége, która ujrzała jasną tarczę z widoczną ciemną plamą. Pod wpływem tego widzenia miejscowy biskup Robert zarządził świętowanie uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa dla diecezji Liége. Powiernik i spowiednik Julianny, archidiakon Liége, Jacques Pantaleon z Troyes, późniejszy papież Urban IV, bullą „Transiturus” w roku 1264 ustanowił to święto dla całego Kościoła.

Co istotne na papieską decyzję wpłynął także cud związany z Eucharystią we włoskiej miejscowości Bolsena, gdzie w 1263 roku hostia w rękach wątpiącego księdza zaczęła krwawić. Korporał (obrus pod kielich – red.), na który wówczas spadły krople krwi, przechowywany jest do dziś w katedrze w pobliskim Orvieto.


Nowenna do Serca Pana Jezusa przed Świętem Bożego Ciała - PDF do pobrania (176)


Nowenna do Serca Pana Jezusa przed Świętem Bożego Ciała - DOC (Microsoft Word) do pobrania (75)


Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Data przygotowania przez


 

duch-swiety

W dniu 30 maja rozpoczynamy Nowennę ku czci Ducha Świętego. Nowenna ta ma przygotować nas na Dzień Zesłania Ducha Świętego, który w roku 2014 przypada w niedzielę 8 czerwca.

Zesłanie Ducha Świętego było zapowiedziane przez Pana Jezusa, który powiedział:

Jeżeli miłujecie mnie, będziecie zachowywać moje przykazania; ja prosić będę Ojca, a on da wam innego Pocieszyciela, aby pozostał z wami na zawsze. Ducha prawdy, którego świat otrzymać nie może, ponieważ go ani nie widzi, ani nie zna. Wy go znacie, bo pozostaje przy was i będzie w was. Pocieszyciel, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi – on o mnie świadczyć będzie. Teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie; dokąd idziesz? Ale ponieważ mówiłem wam o tych rzeczach smutek napełnił serca wasze. A jednak jest prawdą to, co wam mówię: lepiej dla was, żebym odszedł. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was; a jeżeli odejdę, przyślę go wam. Gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, ponieważ nie wierzą we mnie; o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i więcej mnie nie ujrzycie: o sądzie, ponieważ książę tego świata jest już osądzony. Miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, lecz nie jesteście w stanie znieść tego. Ale gdy on przyjdzie, Duch prawdy, wprowadzi was do wszelkiej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, lecz mówić będzie to tylko, co słyszy i oznajmi wam rzeczy, które mają nastąpić. On uwielbi mnie, bo otrzyma z tego, co moje jest, aby wam to oznajmić. Wszystko, co Ojciec posiada, moje jest. Dlatego powiedziałem: otrzyma z tego, co jest moje, aby wam to oznajmić. (Ewangelia Jana).

Któż z nas, czytając ww. słowa Jezusa nie pragnie aby Pocieszyciel – Duch Prawdy przyszedł? Któż z nas nie pragnie daru mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej, pokuty, umartwienia, Boskiej miłości i wytrwania?

Jeśli nie pragniemy jeszcze całym sercem Darów Ducha Świętego, to znaczy że być może ich do końca nie rozumiemy, nie wiemy jak wielką łaską i szczęściem może napełnić i pragnie napełnić nas Duch Święty. Uczniowie Jezusa też z pewnością nie rozumieli, trwali jednak w modlitwie i oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego, bo ufali Jezusowi. Gdy otrzymali Ducha Świętego wszystko stało się jasne, tak oczywiste, zrozumiałe i piękne. Nowenna do Ducha Świętego może być wspaniałym, najskuteczniejszym przygotowaniem, które pomoże w otwarciu naszych serc, dusz i umysłu na otrzymanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. To otwarcie jest konieczne aby Duch Święty przyszedł, bo do zamkniętego  naczynia nie da się wlać nawet kropli łaski.


1. Istotne informacje:

  • 8 czerwca Święto Zesłania Ducha Świętego. W piątek 30 maja rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świętego. Poniżej nowenna w postaci plików do pobrania.

Nowenna do Ducha Świętego do pobrania w formacie PDF (318)


Nowenna do Ducha Świętego do pobrania w formacie DOC (Microsoft Word) (123)


 

Nabożeństwa majowe – historia

Data przygotowania przez


majowka_maleMaj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Czytaj dalej

Nabożeństwa majowe

Data przygotowania przez

cropped-maryja3.jpgMaj to miesiąc poświęcony Maryi. Rozpoczynamy nabożeństwa majowe, zapraszamy do trwania wspólnie z nami na nabożeństwach majowych. Na nabożeństwach majowych zbieramy się najczęściej wieczorem, w kościołach lub przy przydrożnych kapliczkach. Ten czas niech będzie napełniony radością i pokojem, niech spłynie na nas za przyczyną Maryi wiele łask. Poniżej znajdziecie niezbędne informacje, teraz zgromadzone na jednej stronie, tak aby łatwiej było je odnaleźć. W okresie maja będziemy od czasu do czasu przybliżać Wam historię miejsc oraz objawień Maryjnych, niech staną się one inspiracją do rozważań o Maryi naszej ukochanej Matce i Królowej.  Rozważając tajemnice związane z Maryją starajmy się Ją naśladować w postawie pokory i całkowitego zawierzenia Bogu.


1. Modlitwy majowe do pobrania:    Majowe PDF (183)         Majowe WORD (93)


 

 

Nowenna za Ukrainę od 3 marca do 11 marca

Data przygotowania przez

afp_ukraina_majdan600W związku z bardzo trudną sytuacją za naszą wschodnią granicą, zapraszamy do wspólnego włączenia się do modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie.

Będziemy wspólnie modlić się codziennie, przez najbliższych 9 dni (od jutra 3 marca do 11 marca), następującą nowenną do Trójcy Świętej:

 

Nowenna do Trójcy Świętej

Boże, objawiający swoją niezgłębioną, wszechmocną i sprawczą miłość w tajemnicy Trójcy Świętej, prosimy Cię przyjmij tą nowennę jako wyraz naszej miłości, czci, zawierzenia i ufności, które pragniemy w uwielbieniu złożyć przed Twoim majestatem wraz ze wszystkim, czym jest dla nas i dla Ciebie, Boże, nasze życie.

Pokornie prosimy Cię Przenajświętsza Trójco, przyjmij składany w pokorze hołd i uwielbienie jako wynagrodzenie za nasze winy i dziękczynienie, bo dzięki Twojej miłości i miłosierdziu „w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
Boże w Trójcy Jedyny, przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej Maryi, Matki Kościoła, wysłuchaj naszych próśb i obdarzaj swoje dzieci potrzebnymi łaskami. Przemieniaj serca wszystkich, którzy sprawują ziemską władzę, by przyczyniali się do budowania pokoju i jedności między narodami, niosąc pomoc głodnym, i potrzebującym oraz ofiarom przemocy. Boże, strzeż i chroń swój świat przed podstępem złego. Amen.

Dzień 1
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – umacniaj i ożywiaj nas! Boże Ojcze Stworzycielu nieba i ziemi uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoją nieskończoną miłość, której obrazem jest człowiek i otaczający go świat zanurzony w Twoim nieskończonym wszechświecie. W swojej sprawczej miłości oddałeś swoim dzieciom ziemię w posiadanie i nieustannie otaczasz nas swoją Ojcowską opieką i miłosierdziem. Boże Ojcze Stworzycielu, wybacz nam nasze winy i mocą Boga Ojca Wszechmogącego kieruj dziejami świata wedle Twojej woli. Amen.
Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Kategoria: TRWAMY TERAZ

Pierwsze piątki miesiąca

Data przygotowania przez

jezus27 grudnia 1673 roku, czyli  340 lat temu,  św. Małgorzata Maria Alacoque dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. W tym mistycznym przeżyciu św. Małgorzaty Pan Jezus pokazał jej Swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

 

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
Ustalę pokój w ich rodzinach.
Będę ich pocieszał w utrapieniach.
Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię Świętą w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Trwamy razem w modlitwie za kapłanów

Data przygotowania przez
Nowenna w intencji kapłanów do pobrania -> Nowenna za kapłanów PDF (189) Nowenna za kapłanów - WORD (201)

Informator (ulotka) o inicjatywie modlitwy za kapłanów do pobrania - PDF (121)

210-99 kaplani-page-001

Niekiedy przystając w codziennej gonitwie zastanawiamy się czy rzeczywiście robimy to wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. Czy przypadkiem o czymś bardzo, bardzo ważnym nie zapominamy?

św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars tak mówi o znaczeniu Kapłanów w naszym życiu:

Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana.
Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan.
Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan.
Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem? Kapłan, ciągle kapłan…
Mógłbyś mieć dwustu aniołów i nie mogliby cię rozgrzeszyć.
A kapłan, choćby najprostszy – może.
Kapłan nie jest kapłanem dla siebie.
Nie udziela sobie rozgrzeszenia, nie udziela sobie sakramentów.
Nie jest dla siebie. Jest dla was.

Powinniśmy modlić się za kapłanów i o kapłanów, szczególnie uświadamiamy to sobie, gdy kapłanów zaczyna nam brakować lub zacznie nam brakować, gdy już jest lub będzie coraz trudniej dostać się nam do spowiedzi, nie mówiąc o rozmowie duchowej, która mogłaby pomóc  w rozeznaniu trudnych spraw, odkryć prawdziwe przyczyny, które oddzielają nas od Boga.

Św. Siostra Faustyna tak pisze w Dzienniczku:

1934 r. XII.20. w pewnej chwili wieczorem, kiedy weszłam do celi, ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji, jakoby pod gołym niebem. U stóp Pana Jezusa widziałam swego spowiednika, a za nim wielka liczba duchownych najwyższych, których stroje nigdy nie widziałam, tylko w widzeniu. A za nimi różne stany duchowne; dalej widziałam z Hostii wschodzące te dwa promienie, jakie są w tym obrazie, które się ściśle złączyły ze sobą, ale nie pomieszały i przeszły do rąk mego spowiednika, a później do rąk tych duchownych i z ich rąk przeszły do ludzi i wróciły do Hostii… i w tej chwili ujrzałam się w celi jako weszłam. (Dz 244)

Tak więc Bóg zdecydował, że to przez ręce kapłanów będzie rozdawał łaski Swojego Miłosierdzia. Jezus prosi św. Siostrę Faustynę:

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje

A św. Siostra Faustyna odpowiada modlitwą do Boga Ojca:

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Dzienniczek  1212-1213

Modlitwa za kapłanów jest więc jak budowanie i oczyszczanie kanałów, przez które na nas spływa Miłosierdzie Boże. Modlitwa za kapłanów, to  w rzeczywistości nadprzyrodzonej wołanie o Miłosierdzie Boże dla naszych rodzin i  wszystkich ludzi, dla świata, dla nas samych, o pokój na świecie, jest to prośba o wszystkie pozytywne zmiany i zdarzenia, bo cokolwiek miałoby się stać dobrego, do tego aby się stało wymagana jest Boża łaska, która może na nas spłynąć  przez ręce kapłanów.

W ostatnim czasie obserwujemy tak wiele ataków od zewnątrz i od wewnątrz na Kościół, nie można się temu dziwić, bo także „nasz przeciwnik” widzi te „Kanały” przez które spływa Boże Miłosierdzie i stara się je odcinać i zamulać konsekwentnie jeden po drugim i na każdym możliwym odcinku, nie przebierając w środkach.  Otoczenie kapłanów modlitwą jest więc bardzo potrzebne, mówi o tym Maryja w swoich objawieniach, pokazując już w Fatimie ogrom śmiertelnych niebezpieczeństw  na jakie są wystawieni Zastępcy Chrystusa tu na Ziemi.

Potrzebne jest w tym zakresie powszechne poruszenie i mobilizacja. Każdy z nas, każda rodzina może coś z tym zakresie zrobić, jakąś małą kropelkę własnej modlitwy i ofiary dołożyć. Kto tylko może, niech zacznie od najprostszej sprawy, po prostu od pamiętania o Kapłanach w codziennych, dotychczasowych modlitwach, to tak niewiele ale jednocześnie bardzo, bardzo dużo, jeśli jesteśmy wszyscy razem.

modlitwa za kapłanów

Nowenna w intencji kapłanów do pobrania -> Nowenna za kapłanów PDF (189) Nowenna za kapłanów - WORD (201)
Informator (ulotka) o inicjatywie modlitwy za kapłanów do pobrania - PDF (121)

Tajemnica Eucharystii i potrzeba modlitwy za kapłanów

Data przygotowania przez
Nowenna w intencji kapłanów do pobrania -> Nowenna za kapłanów PDF (189) Nowenna za kapłanów - WORD (201)
Informator (ulotka) o inicjatywie modlitwy za kapłanów do pobrania - PDF (121)

 

Spektakl inspirowany objawieniami Cataliny Rivas z Boliwii o Tajemnicy Mszy Świętej, wykonany przez aktorów teatru im. Józefa Węgrzyna w Ełku.  Jest to też mocne przesłanie o wartości kapłaństwa:

Objawienia Cataliny Rivers posiadają imprimatur lokalnego Kościoła Katolickiego.  Władze Kościoła w Boliwii głęboko poruszone Bożymi znakami, przekonawszy się po ich zbadaniu, że są one prawdziwe i istotne w ewangelizacji dzisiejszego świata, powołały w Boliwii organizację pod nazwą Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem Bożego orędzia podyktowanego Catalinie. W najnowszym wydaniu jej książek, do których należy również „Tajemnica Mszy Świętej”, arcybiskup Apaza napisał: „Przeczytaliśmy książki Cataliny i jesteśmy przekonani, że jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drogą zapoczątkowaną w Ewangelii…

A oto fragment tekstu pochodzącego z książki Tajemnica Mszy Świętej. Świadectwo Cataliny Rivas. Catalina mówi o potrzebie modlitw za kapłanów:

….drodzy bracia i siostry, to jest moment, w którym powinniśmy modlić się za nich, bo oni są Kościołem tak jak i my, świeccy. Wiele razy my, świeccy, żądamy tak wiele od kapłanów, ale nie jesteśmy zdolni modlić się za nich, niezdolni zrozumieć, że oni są ludźmi, niezdolni zrozumieć i docenić samotności, która często towarzyszy kapłanowi. Powinniśmy zrozumieć, że kapłani są ludźmi tak jak my i że potrzebują być zrozumiani, otoczeni opieką. Potrzebują naszego uczucia i uwagi, ponieważ oddają swoje życie za każdego z nas jak Jezus, przez bycie konsekrowanymi dla Niego. Pan Bóg chce, żeby lud, który mu powierzył, modlił się i pomagał w uświęcaniu Pasterza. Pewnego dnia, gdy będziemy już po drugiej stronie, zrozumiemy cuda, które Pan zdziałał, dając nam kapłanów, którzy pomagają nam zbawiać nasze dusze….

Przez ręce kapłanów Bóg udziela nam łask, których wartość ciężko jest nam wyobrazić. Powinniśmy modlić się za naszych kapłanów, aby trwali w świętości i aby wytrwali w służbie. W przyszłości również nasze dzieci będą potrzebowały świętych kapłanów, módlmy się już teraz, aby takich kapłanów nie zabrakło naszym dzieciom. 

210-99 kaplani-page-002

Nowenna w intencji kapłanów do pobrania -> Nowenna za kapłanów PDF (189) Nowenna za kapłanów - WORD (201)
Informator (ulotka) o inicjatywie modlitwy za kapłanów do pobrania - PDF (121)